Verkoop


Een huis verkopen is voor de meesten van u geen reguliere bezigheid.
U zult er slechts een of enkele malen in uw leven mee worden geconfronteerd.
Ook in de makelaardij geldt: een goed begin is het halve werk.
Wij hechten er groot belang aan dat alle relevante aspecten, welke bij de voorgenomen verkoop van uw huis aan bod komen, vooraf worden geïnventariseerd. De verwachtingen en wensen van u als onze toekomstige opdrachtgever komen aan bod en worden getoetst op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. 
De huizenmarkt is transparant en voortdurend in beweging. Daar anticiperen wij op door uw huis tegen de meest optimale condities aan te bieden passend bij het markt- en prijssegment en de condities tijdig te wijzigen als de huizenmarkt daar aanleiding toe geeft.
Is uw belangstelling gewekt, maak dan een afspraak voor een kennismaking met een van onze makelaars en een eerste informatief gesprek. Tijdens het gesprek streven wij er naar om u een helder beeld te schetsen of uw verwachtingen en wensen aansluiten bij hetgeen de huizenmarkt u kan bieden, u antwoorden te geven op uw vragen en onze werkwijze toe         te lichten, zodat u goed voorbereid start met de verkoop van uw huis, mede gebaseerd op vertrouwen in ons en in onze werkwijze.